Canyon Team Vlaanderen vzw

CTV zoekt bestuursleden!

Ben jij lid van Canyon Team Vlaanderen vzw, en wil jij de club ondersteunen in haar werking? Is een plaats in het bestuur misschien iets voor jou?

Wat houdt dat precies in, bestuurslid zijn?

De raad van bestuur (RvB) is het uitvoerend orgaan van CTV vzw. De bestuursleden komen vier tot zes keer samen per jaar en bespreken welke activiteiten er op de agenda komen. De bestuursraad bepaalt of/wanneer er opleidingen komen, of er treffens georganiseerd worden, of er activiteiten gepland worden, enz.

Dit wilt niet zeggen dat de bestuursleden alles zelf moeten doen. De raad van bestuur werkt nauw samen met de vaste leden. Vaste leden zijn leden die zich engageren om mee te helpen bij activiteiten of eventueel zelf activiteiten te organiseren. De vaste leden kunnen daarbij hulp inroepen van de bestuursleden. Ook andersom, als de bestuursleden een activiteit willen organiseren, doen ze beroep op de vaste leden om daarbij te helpen. Het verschil is dat de Raad van Bestuur de uiteindelijke beslissing neemt of een evenement doorgaat of niet.

Zowel vaste leden als bestuursleden zijn dus mensen die zich voluit engageren voor de club. De RvB komt op regelmatige tijdstippen samen. De vaste leden enkel voor de activiteiten waarvoor ze zich engageren, en één keer per jaar komen ze allemaal samen voor de Algemene Vergadering.

En hoe word je nu vast lid of bestuurslid?

Wel, in de eerste plaats moet je je kandidaat stellen als vast lid en/of bestuurslid, en dat vóór 29 september 2015. Dat kan eenvoudig weg via een mailtje aan één van onze bestuursleden.

Je kandidatuur wordt dan besproken op de Algemene Vergadering van 20 oktober. Als je aanvaard bent, ben je vast lid / bestuurslid. That’s it.

Hoeveel tijd steek ik daar in, als bestuurslid? Of als vast lid?

Het antwoord is simpel: zoveel je zelf wilt. In beide gevallen wordt er van je verwacht dat je je engagement daadwerkelijk waarmaakt. Je kan je inzetten voor één, twee, of alle activiteiten… it’s up to you!

Als bestuurslid word je uiteraard verwacht om the extra mile te gaan en meer initiatief te nemen. Als bestuurslid word je op zijn minst op de bestuursvergaderingen verwacht, en dat je bij één of meerdere evenementen aan de kar trekt.

Lijkt dat iets voor jou? Stuur gerust een mailtje naar [email protected] en stel je kandidaat… Nog twijfels, vragen, onduidelijkheden? Stuur ook gerust een mailtje, en dan beantwoorden we je vragen met plezier.